Thuật ngữ Robot công nghiệp xuất hiện đầu tiên ở Mỹ do công ty AMF (American Machine and Foundry Company) quảng cáo, mô phỏng một thiết bị có dáng dấp và có một số chức năng như tay người được điều khiển tự động, thực hiện một số thao tác sản xuất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.